Płatności cykliczne
Platforma rozliczeniowa

Model subskrypcyjny gwarantuje utrzymanie sprzedaży i czyni Twój przychód bardziej przewidywalnym. Dzięki naszej platformie płatności cyklicznych możesz uniknąć spędzania długich godzin na zarządzaniu płatnościami.

Admin Subscriptions Mockup

Zarządzanie Twoimi subskrypcjami

Ważnym elementem zarządzania subskrypcjami jest możliwość dokonywania zmian w abonamentach Twoich klientów. Platforma Reepay posiada funkcje, dzięki którym zarządzanie subskrypcjami będzie łatwe zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

Upgrade & Downgrade

Podniesienie/obniżenie kategorii usługi

Kiedy klient zdecyduje się na wybór wyższej lub niższej kategorii platforma Reepay zajmie się w całości kontaktem z klientem, obsługą nowych płatności oraz właściwym rozliczeniem.

Kredytowanie

Kredyt może być przyznany abonentowi do momentu obciążenia jego konta w następnym cyklu rozliczniowym. Kredyt może być zaplanowany lub zaciągnięty tylko jednorazowo.

Rabaty kwotowe i procentowe

Możesz bez problemu przyznawać rabaty procentowe lub ustanawiać korzystne rabaty kwotowe, które pomniejszają cenę abonamentu.

Indywidualizacja cen

Dzięki funkcji indywidualizowania cen możesz zaproponować różne ceny dla różnych klientów. Ta opcja daje też możliwośc zaoferowania specjalnych cen dla nowych abonenetów.

Urlop od abonamentu

Pozwala na wyjątkową elastyczność dzięki możliwość włączenia urlopu od abonamentu. Klienci mogą reaktywować swoją subksrypcje w dowolnym momencie.

Okres próbny

Oferując bezpłatny okres próbny, możesz dać swoim klientom możliwość wypróbowania Twoich produktów lub usług zanim zdecydują się na płatny abonament.

Dodatkowe koszty

Klienci mogą zostać obciążeni dodatkowymi kosztami albo natychmiast, albo automatycznie przy następnym cyklu rozliczeniowym.

Rezygnacja

Twoi klienci mogą dokonać rezygnacji z subskrypcji wraz z ostatnim dniem bieżącego okresu rozliczeniowego, w momencie upływu okresu obowiązywania lub natychmiast (z możliwością rekompensaty w postaci zwrotu części zapłaconej kwoty).

Kupony rabatowe

Kupony rabatowe są podstawowym narzędziem aktywizującym Twoich obecnych klientów. Dzięki kuponom możesz też przyciągnąć wielu potencjalnych klientów. Kupony mogą zostać zindywidualizowane, dzięki czemu możesz dotrzeć do każdej grupy docelowej.

Inteligentne przechwytywanie & Zatrzymywanie
Bezpośrednio w naszej platformie rozliczeniowej płatność cyklicznych

Inteligentne odbieranie płatności& Zatrzymywanie Bezpośrednio w naszej platformie rozliczeniowej płatności cyklicznych

Przed obciążeniem

Przed dniem, w którym następuje obciążenie konta, sprawdzamy kartę płatniczą. W przypadku problemów, informujemy klienta o tym fakcie. W ten sposób podnosimy prawdopodobieństwo powodzenia transakcji w momencie obciążenia.

Uprawomocnienie

Jeśli transkacja zostaje odrzucona, natychmiast sprawdzamy, jaki rodzaj błędu wystąpił. Pomimo istnienia ponad 200 różnych możliwości, dzięki naszym inteligentnym narzędziom możemy bez trudności okreslić typ błędu.

 

Upomnienie

Jeśli operacja odbioru płatności nie powiedzie się, proces upomnienia zostanie uruchomiony. Ponaglenie polega na wysłaniu określonej liczby powiadomień, których częstotliwość możesz dowolnie dopasować.

Modele rozliczenia płatności cyklicznych

Na platformie Reepay możesz ustanowić różne plany dla płatności cyklicznych. Możesz wybierać różne cykle rozliczeniowe lub/i zróżnicowane ceny, co przekłada się na dodatkowe możliwości dla Twoich klientów.

Stałe płatności cykliczne

Stałe płatności cykliczne działają najlepiej w przypadku oferowania produktów o stałej cenie. Ten model płatności dokonuje obciążenia cyklicznie na podstawie wprowadzonych przez Ciebie ceny oraz informacji dotyczących okresu rozliczeniowego. Wiele korzyści jest związanych z wyborem tego modelu:

 • Stały przychód
 • Niski koszt wejścia
 • Przewidywalność dla Twoich klientów
 • Pewność ceny

Obciążenie jednorazowe

Model obciążenia jednorazowego działa w przypadku firm, które oferują produkty lub usługi jednorazowe. Handel elektroniczny oraz firmy oferujące produkty w postaci cyfrowej zazwyczaj korzystają z tego modelu. Model obciążenia jednorazowego ma poniższe korzyści:

 • Daje możliwość Twoim klientom wypróbowania produktu lub usługi zanim zdecydują się zakupić abonament
 • Umożliwia zbadanie popytu na nowe produkty lub usługi

Model oparty na pomiarze

Model oparty na pomiarze jest właściwy dla firm, które oferują abonamenty płatne w zależności od liczby użytkowników. Ten model najcześciej jest stosowany przez firmy sprzedające oprogramowanie. Główne korzyści tego modelu to:

 • Przewidywalne koszty
 • Przejrzysty sposób rozliczenia

Model oparty na użyciu

Model oparty na użyciu jest wykorzystywany przez biznesy subskrypcyjne, w których abonenci płacą wyłącznie za zużytą ilość danego produktu. Ten model charaktetyzuje się łatwością adaptacji do zmian na rynku. Zazwyczaj stosują go firmy oferujące usługi oparte na chmurze, finansowe, ubezpieczeniowe oraz IT. Zalety tego rozwiązania to:

 • Wysoka łatwość w dopasowaniu do zmieniajcych się warunków rynku
 • Cena dostosowuje się do wartości produktu
 • Mniejsze prawdopodobieństwo odpływu klientów

Wypróbuj bezpłatne konto

Przetestuj bezpłatnie naszą platformę. Gdy będziesz chciał przyjmować prawdziwe płatności, możesz z łatwością przełączyć się z konto w trybie testowym na tryb właściwy.