Easy subscription billing - ready for growth

Manage your subscription business with ease and control the payment process end-to-end.  Spend less time on administration, make better predictions and spend more time with your customers.

Mockup subskrypcje administrator

Manage Subscriptions & Grow

An important part of subscription management is to be able to make changes and test your customers subscriptions. Reepay helps you manage, expand and grow your subscriptions with features that will make everything easier for both you and your subscribers.

Zmiana pakietu na wyższy/niższy

Zmiana pakietu na wyższy/niższy

Kiedy klient decyduje się zmienić pakiet subskrypcyjny na wyższy lub niższy, Reepay zajmie się całą komunikacją z klientem, płatnościami i prawidłowym rozliczeniem poszczególnego klienta.

Uznnania

Uznanie może być przypisany do abonenta jednorazowo lub w sposób cykliczny.

Rabaty procentowe i kwotowe

Możesz łatwo stosować rabaty procentowe lub tworzyć atrakcyjne stałe rabaty kwotowe od ceny abonamentu.

Różne ceny abonamentów

Dzięki równoległemu dostosowaniu cen masz możliwość dostosowania cen w różnej kwocie dla poszczególnych klientów i wprowadzenia nowych cen wyłącznie dla nowych abonentów.

Wstrzymanie

Zapewnij elastyczność swoim klientom, pozwalając im na wstrzymanie subskrypcji. Kiedy będą chcieli ponownie aktywować subskrypcję, będzie to łatwe do zrobienia.

Okres próbny

Oferując darmowy okres próbny, możesz dać swoim klientom posmakować produktu lub usługi, zanim zapiszą się jako płacący abonenci.

Obciążenie kosztami dodatkowymi

Dodatkowy koszt może zostać pobrany od klienta natychmiast lub automatycznie dodany do następnego planowanego pobrania płatności.

Anulowanie subskrypcji

Twoi klienci mogą zrezygnować z subskrypcji przed końcem bieżącego okresu, gdy pozwala na to okres wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, z możliwością uzyskania rekompensaty w postaci zwrotu wpłaconej kwoty.

Kupony zniżkowe

Kupony są wykorzystywane jako skuteczne narzędzie do angażowania obecnych i przyciągania potencjalnych klientów. Możesz zindywidualizować swoje kupony, co pozwala na dotarcie do różnych grup klientów.

Intelligent Capture & Retention
Directly on the Subscription Billing Platform

Inteligentna preautoryzacja i pobieranie środków bezpośrednio w naszej platformie rozliczania subskrypcji

W przeddzień płatności

Przed dniem płatności aktywnie testujemy kartę płatniczą klienta w celu wykrycia błędów i informujemy o nich. Zwiększa to szansę na poprawne przeprowadzenie transakcji w dniu płatności.

Zatwierdzanie i wykrywanie błędów

Jeśli transakcja zostanie odrzucona, system sprawdzi kod błędu i zareaguje adekwatnie na to zdarzenie. Rozpoznajemy ponad 200 różnych kodów błędów a każdy z nich jest poddawany indywidualnej ocenie.

Upomnienia

Jeśli nie uda nam się dokonać preautoryzacji, system wyśle wiadomość zawierającą ponaglenie. Upomnienia to szereg przypomnień, które możesz zdefiniować i zaplanować tak, aby odpowiadały Twojej strategii komunikowania się z klientami.

Modele rozliczania subskrypcji

W Reepay możesz wybrać spośród wielu rodzajów planów dla płatności cyklicznych (abonamentów). Możesz między innymi zdefiniować cykl rozliczeniowy oraz sposób ustalania cen. Dzięki temu dopasujesz swoją ofertę do potrzeb Twoich klientów.

Najprostszy model cykliczny

Ten model sprzedaży abonamentowej sprawdza się najlepiej, jeśli masz firmę, która oferuje produkt w stałej cenie. Koszt abonamentu jest niezmienny w każdym cyklu rozliczeniowym. Opłata jest pobierana najczęsciej na początku danego okresu rozliczeniowego. Wystarczy, że wprowadzisz informacje o cenie oraz częstotliwości obciążeń abonamentowych (w jakim odstępie czasu abonament będzie odnawiany).
Istnieje wiele korzyści związanych z tym modelem, poniżej te najważniejsze:


 • Stały przewidywalny dochód
 • Niski koszt wejścia na rynek
 • Twoi klienci mają gwarancję regularnej dostawy zamówionych produktów 
 • Gwarancja ceny

Jednorazowe obciążenie

Opcja jednorazowego obciążenia jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które oferują produkty lub usługi sprzedawane jednorazowo.
Model jednorazowego obciążenia stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm, które dostarczają jednorazowe produkty lub usługi lub oferują dodatkowe zakupy w ramach swoich planów subskrypcyjnych. E-handel oraz branża produktów cyfrowych to główne obszary, które wykorzystują ten model. Jednorazowe obciążenie niesie ze sobą poniższe korzyści:

 

 • Umożliwia klientom wypróbowanie produktów lub usług zanim zdecydują się na subskrypcję
 • Daje możliwość zbadania popytu na nowe produkty lub usługi

Model oparty na liczbie użytkowników

Ten model jest najlepszy dla firm oferujących abonamenty, których koszt zależy od liczby użytkowników. Jest on zazwyczaj używany przez podmioty sprzedające oprogramowanie i zapewnia następujące korzyści:

 

 • Predictable Costs
 • Transparent Billing

Model oparty na zużyciu

Model oparty na zużyciu  jest wykorzystywany przez firmy prowadzące sprzedaż abonamentową, w których abonenci płacą tylko za rzeczywiście wykorzystaną ilość. Ten model można z powodzeniem zastosować do wschodzących. Ten model sprzedaży zwyczajowo jest wykorzystywane przez firmy oferujące usługi finansowe, ubezpieczeniowe, oprogramowanie (np. chmura danych) oraz inne z branży IT.
Korzyści płynące z wykorzystania tego modelu to między innymi:

 

 • Wysoka adaptacja do warunków rynku
 • Cena dopaswana do wartości produktu
 • Mniejsze prawdopodobieństwo rezygnacji z usług

Chcesz wypróbować naszą platformę?

Wypróbuj naszą platformę zupełnie za darmo. To bardzo proste! Gdy już poznasz wszystkie możliwości naszego rozwiązania w trakcie okresu testowego, możesz bez problemu przełączyć konto w tryb płatny.