Prenumeration
Faktureringsplattform

Prenumerationer garanterar pågående tjänster och gör dina intäkter mer förutsägbara. Med vår prenumerations-faktureringsplattform slipper du ägna tid åt den administrativa delen av betalningsprocessen.

Modeller för att Hantera Prenumerationer

Hantera dina prenumerationer

En viktig del av prenumerationshanteringen är att kunna göra ändringar i dina kunders prenumerationer. Reepay hjälper dig att hantera dina prenumerationer med funktioner som gör allt enklare för både dig och dina prenumeranter.

Uppgradera & Nedgradera

Uppgradera & Nedgradera

När en kund upp- eller nedgraderar kommer Reepay hantera all kundkommunikation, alla betalningar och korrigera fakturor för varje enskild kund.

Krediter

En kredit kan tilldelas en abonnent som debiteras vid nästa betalningstillfälle – oavsett om betalningen är planerad eller bara ska göras en gång.

Procent & Dollarrabatter

Du kan enkelt tillämpa antingen procentsrabatter eller skapa attraktiva fasta rabatter från prenumerationspriset.

Parallell prisjustering

Med parallell prisjustering har du möjlighet att justera priser olika beroende på kund och införliva nya priser exklusivt för nya prenumeranter.

Uppehåll

Gör det flexibelt för dina kunder genom att låta dem pausa sin prenumeration. När de vill aktivera sin prenumeration är det enkelt gjort.

Provperiod

Genom att erbjuda en gratis provperiod kan du ge dina kunder möjlighet att prova produkten eller tjänsten innan de registrerar sig för en betalad prenumeration.

Ytterligare kostnader

En extra kostnad kan dras från kundens plånbok antingen omedelbart eller läggas till automatiskt vid nästa planerade betalningstillfälle.

Avbeställning

Dina kunder kan säga upp sin prenumeration antingen i slutet av nuvarande perioden, när meddelandet/bindningstiden gör det möjligt, det eller med omedelbar verkan vilket innefattar möjlighet att få ersättning i form av återbetalning.

Kuponger

Kuponger används som ett effektivt verktyg för att engagera dina befintliga kunder och locka potentiella nya. Du kan anpassa dina kuponger så att du kan rikta dig till alla sorts kundgrupper.

Intelligent Capture & Kvarhållande
Direkt på vår Prenumerationsfakturerings-plattform

Intelligent Capture & Kvarhållande Direkt på vår Prenumerationsfakturering​ Plattform

Före faktureringsdagen

Innan betalningsdagen testar vi betalningskortet i förebyggande syfte för att upptäcka eventuella fel och meddela kunden om dessa. Detta ökar chansen för godkända överföringar på betalningsdagen.

Verifiering & intelligens

Om överföringen avvisas tittar vi omedelbart på felkoden och löser detta med en intelligent åtgärd utifrån vad koden visar. Vi känner igen över 200 olika felkoder och utvärderar varje kod individuellt.

Krav

Om vi inte lyckas med vår intelligenta åtgärd påbörjas vår Kravprocess. Kravprocessen innebär ett antal påminnelser som du kan finjustera och planera in för att passa dina kunder.

Prenumerationsfakturering Modeller

På Reepay kan du ställa in flera planer för återkommande betalningar. Testa olika typer av betalningsprdioder och/eller olika priser, och ge dina kunder de bästa alternativen.

Fast återkommande modell

Den fasta återkommande modellen fungerar om du har ett prenumerationsföretag som tillhandahåller en produkt till ett fast pris. Den fasta återkommande modellen tar vanligtvis betalt återkommande, normalt sett i början av betalningsperioden. Du måste helt enkelt ange information om återkommande pris och betalningsperioder. Det finns flera fördelar med den här modellen:


 • Ständig Inkomst
 • Låg inträdeskostnad
 • Förutsägbarhet för dina kunder
 • Prissäkerhet

Engångsbetalnings-modellen

Engångsbetalnings-modellen fungerar för prenumerationsföretag som har engångsprodukter eller engångstjänster som en del av sina prenumerationsplaner. E-handel och företag som erbjuder digital nedladdning använder vanligtvis den här modellen. Engångsbetalnings-modellen innefattar fördelarna:

 

 • Gör det möjligt för dina kunder att pröva på produkter och tjänster innan de binder sig vid ett prenumeration
 • Gör det möjligt att kontrollera efterfrågan på nya produkter och tjänster

Mätbaserad modell

Den mätbaserade modellen passar om du har ett prenumerationsföretag som debiterar kunderna beroende på antalet användare. Det används vanligtvis av mjukvara som säljer tjänster och erbjuder fördelar:

 

 • Förutsägbara kostnader
 • Transparent Betalning

Användarbaserad modell

Den användningsbaserade modellen används av prenumerationsföretag där prenumeranter betalar enbart för det de använder. Den här modellen är mycket anpassningsbar till marknadsförändringar. Den används vanligtvis av företag med finans- och försäkringstjänster, IT-företag och molnbaserade tjänster. Den innefattar fördelarna:

 

 • Mycket anpassningsbar till marknadsförhållanden
 • Priset anpassas efter produktvärdet
 • Mindre risk för kundbortfall

Gratis provkonto?

Pröva vår plattform med ett gratis testkonto. När du har testat klart och är redo att ta emot riktiga betalningar kan du enkelt och snabbt omvandla

ditt testkonto till ett riktigt produktionskonto.