Enkel fakturering av abonnemang - för din tillväxt

Hantera din prenumerationsverksamhet enkelt och kontrollera betalningsprocessen från början till slut. Lägg mindre tid på administration, gör bättre prognoser och spendera mer tid med dina kunder.

Hånfulla administratörsprenumerationer

Hantera prenumerationer och utveckling

En viktig del när du hanterar prenumerationstjänster är att du enkelt kan göra ändringar och tester av dina kunders prenumerationer. Reepay hjälper dig att hantera, utöka och utveckla dina prenumerationer med funktioner som gör allt enklare för både dig och dina prenumeranter.

Uppgradera och nedgradera

Uppgradera och nedgradera

När en kund upp- eller nedgraderar hanterar Reepay all kundkommunikation, alla betalningar och korrigering av fakturor för varje enskild kund.

Krediter

Du kan tilldela en kredit till en prenumerant som dras vid nästa betalningstillfälle – oavsett om krediten är återkommande eller bara ska göras en gång.

Procent & fasta rabatter

Du kan enkelt skapa antingen procentuella rabatter eller attraktiva fasta rabatter från ditt prenumerationspris.

Parallell prisjustering

Med parallell prisjustering har du möjlighet att justera priser olika från kund till kund, och ange exklusiva priser för nya prenumeranter.

Uppehåll

Ge dina kunder flexibiliteten att kunna pausa sina prenumerationer. När de vill aktivera sin prenumeration igen är det enkelt gjort!

Provperiod

Genom att erbjuda en gratis testperiod kan du ge dina kunder möjligheten att prova produkten eller tjänsten innan de registrerar sig som betalande prenumeranter.

Tilläggskostnader

En extra kostnad kan dras från kundens konto, antingen direkt eller automatiskt vid nästa planerade betalningstillfälle.

Uppsägning

Dina kunder kan säga upp sin prenumeration antingen i slutet av den nuvarande perioden, när bindningstiden tillåter det, eller med omedelbar verkan - vilket ger dem möjligheten att få ersättning i form av återbetalning.

Kuponger

Kuponger är ett effektivt verktyg för att engagera dina befintliga kunder och för att locka potentiella nya kunder. Du kan enkelt anpassa dina kuponger så att du kan rikta dig till alla sorts kundgrupper.

Intelligent Capture & Retention
direkt på plattformen för prenumerationsfakturering

Intelligent insamling och kvarhållning direkt i vår prenumerationsfaktureringsplattform

Före betalningsdagen

Innan betalningsdagen testar vi betalningskortet i förebyggande syfte för att upptäcka eventuella fel och meddela kunden om dessa. Det proaktiva testet ökar chansen för godkända överföringar på betalningsdagen.

Smart validering

Om överföringen avvisas tittar vi omedelbart på felkoden och utvärderar felet med en smart åtgärd utifrån vad koden visar. Vi kan känna igen över 200 olika felkoder och utvärderar varje kod individuellt.

Kravprocess

Om vi inte lyckas med vår smarta åtgärd påbörjas vår kravprocess. Kravprocessen innebär att ett antal påminnelser som du kan utforma för att passa just dina kunder skickas ut.

Modeller för Prenumerationsfakturering 

Med Reepay kan du ställa in flera planer för återkommande betalningar. Du kan använda olika typer av betalningsperioder och/eller olika priser, för att ge dina kunder de bästa alternativen.

Återkommande fastpris-modell

Den fasta återkommande modellen är ett bra val om du har ett prenumerationsföretag som tillhandahåller en produkt till ett fast pris. Den här modellen tar vanligtvis betalt återkommande, mestadels i början av betalningsperioden. Du behöver bara ange information om återkommande pris och betalningsperioder. Det finns flera fördelar med den här modellen:


 • Konstant inkomst
 • Låg startkostnad
 • Förutsägbarhet för dina kunder
 • Prissäkerhet

Engångsbetalnings-modellen

Engångsbetalningsmodellen fungerar bra för prenumerationsföretag som erbjuder engångsprodukter eller engångstjänster i sina prenumerationsplaner. Webbshopar och företag som erbjuder digital nedladdning använder oftast den här modellen. Engångsbetalningsmodellen har fördelar som:

 

 • Gör det möjligt för dina kunder att prova på produkter och tjänster innan de binder sig vid en prenumeration
 • Gör det möjligt att kontrollera efterfrågan på nya produkter och tjänster

Mätbaserad modell

Den mätbaserade modellen passar om du har ett prenumerations-företag som debiterar kunderna beroende på antalet användare. Modellen används vanligtvis av företag med mjukvarutjänster och erbjuder de här fördelarna:

 

 • Förutsägbara kostnader
 • Transparent betalning

Användnings-baserad modell

Den användningsbaserade modellen används av prenumerationsföretag där prenumeranter enbart betalar för det de använder. Den här modellen är mycket anpassningsbar till marknadsförändringar. Modellen används vanligtvis av företag med finans- och försäkringstjänster, IT-företag och molnbaserade tjänster. Den innefattar fördelarna:

 

 • Mycket anpassningsbar till marknadsförhållandena
 • Priset anpassas efter produktvärdet
 • Mindre risk för kundbortfall

Gratis testkonto?

Prova gärna vår plattform med ett gratis testkonto! När du har bekantat dig med plattformen och är redo att ta emot riktiga betalningar kan du enkelt och snabbt omvandla ditt testkonto till ett riktigt produktionskonto.